گفت‌وگو


داستان تحصیل، شیوه تدریس، نقد هنری و... در گفت‌وگو با حبیب‌الله آیت‌اللهی
استاد آیت‌اللهی می‌گوید: «زمان دانشجويي، دوستي داشتم كه داروسازي مي‌خواند، او به من طريقه ساختن كرم زيبايي صورت را ياد داد و من از اين طریق، درآمد كسب مي‌كردم.»

متن کامل >>


دكتر حبيب‌الله آيت‌اللهي:
ما طراحي قالي را زودتر از طراحي نگارگري داشتيم
ما طراحي قالي را زودتر از طراحي نگارگري داشتيم. چراكه چيزي در فرش وجود داشته كه يك تكرار عناصر در نظم خاص است. ديگري حاشيه‌بندي قالي به صورت حاشيه‌هاي اصلي و حاشيه‌هاي فرعي است كه ما از زمان هخامنشيان داريم.

متن کامل >>


دكتر حبيب‌الله آيت‌اللهي:
مضمون آثارم ريشه ديني دارد
به تدریج به نوعی اختصار، ایجاز و سادگی دست یافته‌ام. این قالبی شده تا از آن طریق، مضمون‌های مورد نظرم را که غالبا ریشه دینی دارند،‌ بیان کنم. در تحلیل نگارگری‌های اصیل ایرانی نیز نوعی ساختار هندسی کشف کردم و این انگیزه‌ای شد تا هر کاری را بر پایه و زیربنایی هندسی تکمیل کنم.

متن کامل >>


دكتر حبيب‌الله آيت‌اللهي:
‫مكتب شيراز بر همه مكاتب ايران تاثير گذاشته است‬
دكتر حبيب‌الله آيت‌اللهي دبير علمي ‌همايش نگارگري مكتب شيراز است. درباره ويژگي‌ها،‌ تاثيرات بر مكاتب ديگر، وجوه تمايز و اوج نگارگري در اين مكتب، با وي گفت‌و‌گويي انجام داده‌ايم كه مي‌خوانيد.

متن کامل >>